Jsme tu pro vás již od roku 1993
Slideshow Image 1 IZRAEL Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
Slideshow Image 1 IZRAEL Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
Slideshow Image 1 IZRAEL Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
Slideshow Image 1 IZRAEL Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.

Posvátná Zeď nářků v Jeruzalémě

Zeď nářků v Jeruzalémě je světově známá spíše jako Western Wall, tedy Západní zeď. Je pozůstatkem téměř dva tisíce let staré nosné zdi podpírající část Chrámové hory, kde kdysi stál překrásný Šalamounův chrám. Je považována za nejdůležitější místo celého židovského národa.

Zeď nářků v Jeruzalémě

Krátce o historii Zdi nářků

Chrámová hora byla kolem roku 70 zničena vojáky římského vojska. Do dnešní doby se z komplexu dochoval pouze kousek zdiva. Zeď nářků je tak prakticky poslední dochovanou součástí hradeb Chrámové hory. Za vlády Osmanů se stal tento kousek zdi jediným poutním místem Židů. Ti sem přicházeli ve skupinách, truchlili a oplakávali zničený posvátný Chrám. Právě odtud získala Zeď nářků své jméno. První dochované zmínky o nich se píší k 4. století po Kristu.

Od minulosti k současnosti...

Dnes Zeď nářků a rozlehlé náměstí před ní slouží v podstatě jako velká synagoga pod širým nebem. Přístupná je nejen židům, ale i příznivcům ostatních náboženství. Den co den sem přichází se svými modlitbami.

Platí zde několik pravidel, která by měli návštěvníci dodržovat. Prostranství před Zdí je rozděleno na dvě části. Ta menší na jižní straně je vyhrazena ženám, větší část směrem k severu je určena výhradně mužům. Dalším pravidlem je také nošení pokrývky hlavy, kterou dostanete před vchodem.

Ze severní části lze vejít pod Wilsonův oblouk, starověký kamenný oblouk, pojmenovaný v 19. století po jeho objeviteli. Oblouk kdysi umožňoval přístup k bráně, kudy se dalo jít k Chrámové hoře. Uvnitř oblouku se nachází modlitebna a osvětlené šachty s výhledy na Zeď pod úrovní terénu. Vstup ženám je sem bohužel zakázán.

Zeď nářků, útočiště chasidů

Když pomineme všudypřítomné zvídavé turisty a poutníky, uvidíte zde hlavně ortodoxní Židy, chasidy. Nemůžete si je splést. Nosí černé klobouky nebo dokonce beranice, jsou oděni v dlouhém černém plášti, v bílé košili, nosí plnovous a dlouhé pejzy jim lemují tváře. Stojí u Zdi a usilovně se modlí. Většinou jde o potomky přistěhovalců, kteří do Jeruzaléma přišli v 17. století z východu Evropy. Jsou velmi konzervativní a dodnes žijí stejným způsobem života jako jejich předkové, kteří sem před léty přišli.

Zeď nářků - western wallPohled na ortodoxní Židy, kteří se intenzivně modlí a pohupují v rytmu modliteb, je opravdovým zážitkem. Někteří se modlí velice dlouho, jsou schopni přečíst i celou knihu žalmů. Jiní jsou přesvědčeni o tom, že jsou účinnější psané modlitby a prosby. Ty vkládají na papírcích do škvír mezi kameny ve Zdi nářků.

I vy si sem můžete vložit tu svou! Psaní modliteb a proseb a jejich následné umístění mezi kameny Zdi se stalo tradičním rituálem, který k tomuto místu neodmyslitelně patří.

vyberte si zájezd sipky
NÁŠ TIP
Cena včetně tax: 21.990 Kč
délka pobytu:
8 dní

termín:
05.11. - 12.11.2019
2019 Izrael, Palestina Velmi atraktivní speciální poznávací program převážně zaměřený na židovské památky + koupání v Mrtvém a Středozemním moři + lanovkou na Masadu více zde »
Cena včetně tax: 25.990 Kč
délka pobytu:
11 dní

termín:
19.11. - 29.11.2019
2019 Izrael, Palestina Extra rozšířený bohatý poznávací program po Izraeli a Palestině včetně lanovky a vstupu na pevnost Masada více zde »
Cena včetně tax: 21.990 Kč
délka pobytu:
7 dní

termín:
23.12. - 29.12.2019
2019 Izrael, Palestina Vánoce v Betlémě s posezením u vánočního stromečku s dárečkem pro každého více zde »
Cena včetně tax: 23.490 Kč
délka pobytu:
8 dní

termín:
20.02. - 27.02.2020
2020 Izrael, Palestina Životní cesta po nejzajímavějších místech Izraele a Palestiny více zde »
Cena včetně tax: 26.990 Kč
délka pobytu:
11 dní

termín:
12.03. - 22.03.2020
2020 Izrael, Palestina Extra rozšířený poznávací zájezd po Izraeli a Palestině v doprovodu českého průvodce! V ceně i lanovka + vstup na Masadu více zde »
Zobrazit další zájezdy