Jsme tu pro vás již od roku 1993
Slideshow Image 1 IZRAEL Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
Slideshow Image 1 IZRAEL Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
Slideshow Image 1 IZRAEL Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.
Slideshow Image 1 IZRAEL Proměňte své cestovatelské sny na skutečnost. Cestujte se specialisty.

2021 Izrael, Palestina

Prodloužený poznávací program po historických místech Izraele a Palestiny s pobytem v Eilatu


Cena včetně tax: 29 990 Kč | 1 160 EUR*
22.04.2021 - 02.05.2021 Doprava: Letecky Ubytovaní: Hotely Strava: Polopenze Destinace: Izrael, Palestina

* Cena je kalkulovaná do 26 Kč/EURO

ODLET: 22. 4. z Prahy z Letiště Václava Havla

PŘÍLET: 2. 5. do Prahy na Letiště Václava Havla

PROGRAM: 10 pobytových dnů v Izraeli, návštěva biblických a historických míst např. Tel Aviv, Jericho, Jeruzalém, Betlém, Wádi Quelt, klášterní komplex Mar Saba, Herodium, Nábí Músa, Beitt Shean, Kafarnaum, hora Pokušení, biblická řeka Jordán, pevnost Masada, národní park En Gedi, památník Yad Vashem, Ein Karem, Knesset, Caesarea Přímořská, kráter Ramon, koupání ve Středozemním moři, Rudém moři, a v Mrtvém moři - ideální pro neplavce a v Galilejském moři + plavba lodí

UBYTOVÁNÍ: 7x v Betlémě, 2x v Eilatu, ve *** hotelech s polopenzí se soc. zázemím, ve dvou až třílůžkových pokojích

PŘEPRAVA: letecky s izraelskou společností EL AL, po Izraeli a Palestině doprava turistickým autobusem

POKYNY: vážným zájemcům zašleme cestovní smlouvu s číslem účtu, k zařazení do zájezdu je nutné uhradit zálohu v minimální výši 12 000 Kč / 460 / os., zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu na naši adresu, příp. osobně nebo skenovanou emailem, po obdržení platby potvrdíme kopii smlouvy zpět, celá platba musí být uhrazena do 8. 3. 2021, finální pokyny a informace k odletu obdržíte měsíc před odletem, minimální platnost cestovního dokladu 6 měsíců po návratu, cena zájezdu je kalkulována do 24 Kč/USD, do 26 Kč/Euro (pro platbu v Eurech), minimální počet osob: 40

 

DOPORUČENÍ: pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, krém na opalování, sluneční brýle, plavky, v tomto termínu denní teploty kolem 25-30°C, výjimečně 35°C (podle lokality), Mrtvé moře cca 30°C, Rudé moře o něco méně, vhodné i boty do vody, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na výše uvedené předpokládané denní teploty 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, autobus v Izraeli a Palestině, vstup na pevnost Masada včetně obou cest lanovou dráhou, 9x ubytování s polopenzí, 1x oběd, letecké a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, pojištění léčebných výloh v zahraničí, servis průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE: 130 USD (vstupy do všech vybraných objektů, plavba po Galilejském jezeře, bakšiš pro všechny zaměstnance hotelu, bakšiš pro řidiče autobusu) - platí se až v Izraeli v USD, připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 700 Kč / 27 € / os. / pobyt, do 18 let 630 Kč / 25 € / os. / pobyt. V případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz www.avetour.cz/pojisteni.html- u každého zájezdu - pojištění), příplatek za jednolůžkový pokoj 3 900 Kč / 150 €

1. den

22. 4. čtvrtek – sraz všech účastníků je v 19:00 hod. v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 u prosklené stěny na konci terminálu, dostatečný časový limit (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol, vlastní odlet je ve 22:15 hod.

2. den

23. 4. pátek – ranní přejezd Negevskou pouští, kratší zastávka pod nabatejským městem Arad – významná křižovatka karavan ve starověku, hroby izraelského premiéra Davida ben Guriona a jeho manželky na skalním útesu poblíž pouštního kibucu Sde Boker, který pomáhal budovat, Micpe Ramon – úchvatná přírodní scenérie kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 m hluboký), strhující vyhlídka Ha Gamal – izraelský „Grand Canyon“, odpoledne příjezd do Eilatu – nejjižnější letovisko u Rudého moře, soustátí Izraele, Jordánska, Egyptu a Saudské Arábie, ubytování, poté možnost koupání na veřejné pláži, Eilat – večeře, nocleh

3. den

24. 4. sobota – snídaně, odpoledne individuální volno v Eilatu, národní přírodní rezervace Coral Reef – koupání a šnorchlování na korálovém útesu (dopor. vlastní potápěčské brýle, ale možno zapůjčit za poplatek na místě), případně koupání na centrální veřejné pláži, fakultativně návštěva místní podmořské observatoře a akvária, individuální doprava po Eilatu (levné taxi), Eilat – večeře, nocleh

4. den

25. 4. neděle – snídaně, přejezd pouští Negev a Paran z Eilatu k Mrtvému moři, kde je možnost koupání a odpočinku - Ein Bokek, pevnost Masada – (vstup + obě cesty lanovkou již v ceně!), úchvatné místo nad Mrtvým mořem – místo posledního odporu ve válce židovské – symbol izraelské svobody a nezávislosti, vyhlídka na údolí Wádi Quelt, podél něhož Ježíš naposled kráčel z Jericha do Jeruzaléma – místo s dramatickými klimatickými podmínkami, Betlém – večeře, nocleh

5. den

26. 4. pondělí – snídaně, Betlém – prohlídka baziliky s místem narození Ježíše Krista a přilehlého jeskynního komplexu, bazilika sv. Kateřiny, Mléčná jeskyně s kojící Madonou, možný nákup levných suvenýrů, v poledne oběd v příjemné orientální restauraci na hlavním náměstí v Betlémě, poté Herodium – jedna z významných pevností – luxusní venkovské sídlo krále Heroda a místo jeho hrobu, sestup přímo do jícnu pevnosti (jedinečný zážitek), návštěva kláštera Mar Saba, kde jsou uloženy ostatky sv. Sáby, nelze ani mužům garantovat návštěvu zevnitř, ženy mají vstup zapovězený. Toto místo žádné jiné CK nenavštěvují (úžasné místo), pochod – procházka panoramatickým údolím nad Mrtvým mořem, Betlém - večeře, nocleh

6. den

27. 4. úterý – snídaně, dopoledne památník Yad Vashem - připomínka židovské genocidy, zejména během 2. světové války, návštěva židovské ortodoxní čtvrti Mea Shearim v novém Jeruzalémě, Ein Karem – místo Navštívení Alžběty Pannou Marií – Magnifikat, (bazilika Navštívení), bazilika Narození Jana Křtitele, po poledni prohlídka (z venku) izraelského parlamentu – Knessetu s poblíž stojící obří Menorou se starozákonními výjevy, Betlém – večeře, nocleh

7. den

28. 4. středa - snídaně, Beit Shean – se může se pochlubit historií starou celých 4 500 let - 18 navršených měst „na sobě“, Beit Shean mimo jiné vyplenili Pelištejci a bezhlavá těla krále Saula a jeho synů visela na městských hradbách, za dob Římanů jedno z hlavních 10 měst federace Decapolis, pozůstatky dávných staveb jsou opravdu úchvatné, biblická řeka Jordán, Kafarnaum - dlouhodobé působiště Ježíše Krista, místo mnoha zázraků a znamení, dům rybáře Petra, Tabgha - bazilika Nasycení zástupů - zázračného rozmnožení chleba a ryb, mozaiky ze 4. století n. l., popolední přestávka s možností ochutnání tzv. ryby sv. Petra - místní speciality (individuálně/fakultativně), podvečerní plavba po Galilejském moři v dřevěné replice rybářské lodi, Betlém - večeře, nocleh

8. den

29. 4. čtvrtek – snídaně, národní park En Gedi - oáza v poušti, překrásné scenérie, procházka, možné koupání v jezírkách a u Davidova vodopádu, Jericho – nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, hora Pokušení – vyhlídka/pohled od Tel Jericha na skalní řecko-ortodoxnímu klášteru do míst, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání Tel Jericho – nejstarší zaznamenané neolitické osídlení, sahající až 8.000 let před letopočet, široká nabídka suvenýrů, nákup ovoce apod., Zacheův strom, úpatí Hory Pokušení, Mrtvé moře – koupání nedaleko Jericha, Betlém - večeře, nocleh

9. den

30. 4. pátek - snídaně, Caesarea Přímořská - ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka), přejezd do Tel Avivu, odpoledne koupání ve Středozemním moři s relaxem na příjemné městské pláži, alternativně pro zájemce volný program (prohlídka zajímavostí Tel Avivu, nákupy atd.), kolem poledne individuálně oběd, prohlídka staré Jaffy, která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech, přístav Jaffa využíval už i král Šalamoun před 3.000 lety při importu cedrového dřeva z Libanonu, Betlém - večeře, nocleh

10. den

1. 5. sobota – snídaně, celý den Jeruzalém – panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém, chrám Dominus Flevit – Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma, chrám Smrtelné úzkosti Krista, Getsemanská zahrada a jeskyně, chrám Hrobu Panny Marie, Jidášova jeskyně zrady, poté přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města - Litostrotos – podzemní kanály Jeruzaléma – zbytky Antoniovy pevnosti, Hadriánův oblouk, Křížová cesta (Via Dolorosa), po které kráčel Kristus před svou smrtí, kaple Bičování a Odsouzení Pontským Pilátem – Golgota – chrám Božího hrobu – místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení chrámu, židovská čtvrť s cardem – stará římská obchodní ulice, kopie mozaiky Jeruzaléma z Madaby, synagoga Churva, Sionská brána, hora Sion – Caenaculum, místo ustanovení Poslední večeře Krista, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí, tradiční hrob krále Davida, Betlém - speciální slavnostní večeře na závěr pobytu v Betlémě spojená s posezením u vínka místní betlémské značky Cremisan, nocleh

11. den

2. 5. neděle - snídaně, dopoledne rozloučení s Jeruzalémem – Chrámová hora - dominanta starého města, kde stál tzv. první a druhý jeruzalémský Chrám, místo biblické hory Moria, skvosty umajjovské architektury mešita Al-Aksa a Skalní dóm, vyhlídka na Olivetskou horu, kolem poledne osobní volno, poslední nákupy, bazar, cca v 13:30 hod. odjezd na letiště, odlet z Tel Avivu v 17:55 hod. s příletem do Prahy ve 20:55 na letiště Václava Havla Terminal 1


* CK AVETOUR si vyhrazuje právo k případné změně v programu, reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* denní program může mít ještě jiný časový sled
* výklad k pevnosti Masada v buse či před objektem

Cena včetně tax: 24.990 Kč
délka pobytu:
8 dní

termín:
05.04. - 12.04.2021
2021 Izrael, Palestina Týdenní okruh Izraelem a Palestinou v doprovodu českého průvodce! Program zahrnuje koupání ve Středozemním a Mrtvém moři více zde »
Cena včetně tax: 23.990 Kč
délka pobytu:
8 dní

termín:
05.04. - 12.04.2021
2021 Izrael, Palestina Putování Svatou zemí v doprovodu biskupa J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála JU.D. více zde »
Cena včetně tax: 35.490 Kč
délka pobytu:
11 dní

termín:
08.04. - 18.04.2021
2021 Izrael, Palestina, Jordánsko Poznávací zájezd s bohatým programem a koupáním v Rudém, Mrtvém a Středozemním moři + návštěva jordánské Petry a Wadi Rum + nocleh v Eilatu + výjezd lanovkou na Masadu v ceně více zde »
Cena včetně tax: 24.990 Kč
délka pobytu:
8 dní

termín:
18.04. - 25.04.2021
2021 Izrael, Palestina Mimořádně bohatý poznávací program + 2x koupání v Mrtvém moři a 2x ve Středozemním moři včetně výletu lanovkou na Masadu již v ceně! více zde »
Cena včetně tax: 29.990 Kč
délka pobytu:
11 dní

termín:
22.04. - 02.05.2021
2021 Izrael, Palestina Prodloužený poznávací program po historických místech Izraele a Palestiny s pobytem v Eilatu více zde »
Zobrazit další zájezdy